Recent projects / Recente projecten

This online portfolio shows you a variety of design projects I have worked on recently. A wide range of products as you are about to see. From business cards to posters and from logos and stationery to bag tags! Bags I designed and developed myself too, if you want to see more of that, have a look at www.elkydesign.nl

Design interests me a lot. I am keen on creating. I also have an interest in the process, how things develop from start to finish. When you click on one of the photos in the gallery a slide show will appear. Also on the bottom some projects are highlighted. Take a look at my design work!

For my web related designs click on this link to go immediately to the webpage; www.elkk.nl/web

Dit online portfolio laat een verscheidenheid zien van de projecten waar ik recentelijk aan gewerkt heb. Zoals u zult zien zijn de producten heel divers. Van visitekaartjes tot posters en van logo’s en huisstijlen naar tassenlabels! Die tassen heb ik overigens zelf ontworpen en ontwikkeld. Wanneer je hier meer van wilt zien, kijk eens op www.elkydesign.nl

Vormgeving heeft mijn interesse. Ik houd ervan bezig te zijn met creëren. Ik heb ook een sterke interesse naar het proces. Hoe een product tot stand komt van begin tot eind. Wanneer u bij de gallerij een foto aanklikt, ziet u een diavoorstelling. Onderaan worden ook verschillende projecten uitgelicht. Neem eens een kijkje door mijn ontwerpen!

Voor mijn web gerelateerde ontwerpen klik hier om direct naar de webpagina te gaan; www.elkk.nl/web

Elke

Advertisements

Poster and flyer design

Transition Town Vollenhove

I made this design for a gathering which is going to be all about discussing if it’s possible to make the city Vollenhove ‘edible’. Instead of normal trees, you could have fruit or nut trees in your street, or how about edible berries from little bushes next to schoolyards? Colourful, fruit & vegetables were the main ingredients for this flyer. The photos I used are from Transition Town Vollenhove’s own “permaculture garden”.

(permaculture – comes from permanent agriculture) Read more on their website; www.transitiontownvollenhove.nl

 

Flyer design TT

 

Transition Town Vollenhove

Dit ontwerp heb ik gemaakt voor een symposium waar de discussie ‘Eetbaar Vollenhove’ centraal staat. In plaats van normale bomen kunnen er bijvoorbeeld fruit- of notenbomen gepland worden of wat dacht u van eetbare bessen van bessenstruiken langs schoolpleinen? Kleurrijk, groente & fruit waren de hoofdbestanddelen voor het maken van deze flyer. De foto’s die gebruikt zijn komen van Transition Town Vollenhove’s eigen tuin met permacultuur.

(permacultuur – komt van het Australische permanent agriculture oftewel permanente agricultuur) Lees meer over deze tuin op de website; www.transitiontownvollenhove.nl

 

Flyers finished

Logo design

Food & Motion

Food & Motion, as the name already gives away is all about sports and diet. I was challenged to design the new logo.

In the logo I wanted to show some motion in the elements. I did this by the differences in transparancy in the layers. I positioned them so it has association with organic shapes like all kinds of fruit. For example apple, berries, grapes. Also by the use of colours I tried to associate it with fruit and vegetables. Healthy food. I also attached my ideas for various sportswear with the new logo.

Food & Motion logo design

Food & Motion

Food & Motion staat voor sport en voeding zoals de naam al aangeeft. Ik werd uitgedaagd om het nieuwe logo te ontwerpen.

In het logo wilde ik graag beweging in de elementen naar voren laten komen. Om dit te bereiken heb ik verschillen in transparantie toegepast. Ik heb ze zodanig gepositioneerd dat het associaties oproept van organische vormen van bijvoorbeeld; appel, bessen en druiven. Ook door het kleurgebruik heb ik geprobeerd deze associaties op te roepen met fruit en groentes. Gezonde voeding. Zie hier ook voorbeelden van toepassingen voor het logo op diverse sportkleding.

Food & Motion sportswear

Invitation / Uitnodiging

Transition Town

For Transition Town Vollenhove I had the opportunity to design their invitation for the public to join this evening where a member of Transition Town Nederland would give a speech about oil and the crisis. The slogan reads; How much oil is remaining? This event is all about inspiring people to think for solutions in a more eco friendly way and find local sources.

UitnodigingenTT

Read more about Transition Towns here; www.transitiontowns.nl

Voor Transtion Town Vollenhove heb ik de kans gekregen om de uitnodigingskaart te ontwerpen. Het publiek werd uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst waar een lezing werd gehouden door een spreker van Transition Town Nederland over olie en de crisis. De slogan luidt; Hoeveel olie is er nog? Deze avond werd georganiseerd om mensen te inspireren om tot oplossingen te komen op een milieuvriendelijke manier en gebruik te maken van lokale bronnen.

Lees voor meer informatie over Transition Towns (Transitie steden) hier; www.transitiontowns.nl

 

Postcards / ansichtkaartjes

.... Paris

Postcards …Paris / Ansichtkaartjes …Parijs

I made a design for postcards with the theme …Paris. Inspired by small mood boards I created a postcard to send to friends or family or even when you’re visiting Paris. ~Always a good idea!

Ik heb een ontwerp gemaakt voor ansichtkaartjes met als thema …Parijs. Door kleine collages die ik heb gemaakt over Parijs kwam ik op het idee om ansichtkaartjes te maken die je naar vrienden of familie kunt sturen of naar huis wanneer je Parijs bezoekt. ~Altijd een goed idee!

 

Postcards....Paris

 

 

ELKK / Elky Design

Business cards / visitekaartjes

‘t Golden Fust Visitekaartjes / Businesscards

Visitekaartje t Golden Fust

‘t Golden Fust is a pub located in the middle of the main party street of Groningen city center, where you can party, dance and drink till early in the morning. See for more info at www.tgoldenfust.nl

I made a business card for the business itself and also a personal one for the owner.

‘t Golden Fust is een gezellige kroeg in het midden van de drukke uitgaansstraat in hartje centrum van Groningen. Waar je lekker kunt feesten, dansen en drankjes doen tot in de late uurtjes. Kijk voor meer informatie op www.tgoldenfust.nl

Ik heb een visitekaartje gemaakt voor het bedrijf zelf en een persoonlijke voor de eigenaar.

 

Business cards / visitekaartjes

NEABERKLOK Business cards / visitekaartjes

visitekaartjes Neaberklok

These are the new business cards I created for Neaberklok. This is a company who creates spherical hifi speakers made of concrete. Check for more information neaberklok.nl

Dit zijn de nieuwe visitekaartjes voor Neaberklok. Dit is een bedrijf die sferische hifi luidsprekers ontwikkeld die van beton gemaakt worden. Kijk voor meer informatie op neaberklok.nl

 

 

ELKK / Elky Design